Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring legt uit welke gegevens we van bezoekers noteren, wat we er mee doen en wat de rechten van de bezoekers zijn met betrekking tot de opgenomen persoonsgegevens


Voor vragen of verzoeken kunt u tijdens de openingstijden van ons Repair Café terecht bij de Coördinator van het Repair Café. U kunt uw vraag of verzoek ook sturen naar:


Registreren van uw persoonsgegevens

Wanneer u bij ons komt met defecte spullen, dan vragen we een inschrijfformulier in te vullen, waar naast informatie over de defecte spullen (verplicht) ook naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Allereerst natuurlijk uw naam (verplicht). Daarnaast vragen we naar uw geslacht, uw postcode, leeftijdscategorie en e-mailadres. (niet verplicht)
Onder aan het formulier vragen we te tekenen voor akkoord met de huisregels (verplicht). In de huisregels wordt o.a. de aansprakelijkheid geregeld.


Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt

Het e-mailadres willen we graag hebben zodat we achteraf, indien noodzakelijk, contact met u kunnen opnemen over de reparatie. De andere informatie wordt gebruikt, zonder vermelding van uw naam, in overzichten. Bijvoorbeeld welke leeftijdsgroepen zijn 's middags het meest vertegenwoordigd en welke 's avonds, of uit welke postcodegebieden komen mensen naar ons Repair Café.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Het inschrijfformulier met uw gegevens wordt twee jaar bewaard.


Wat zijn uw rechten

  • Recht op inzage; Indien u wilt weten wat we van u hebben opgeslagen, dan mag u het inschrijfformulier inzien. Gaarne bij uw verzoek tot inzage aangeven wanneer u ons Repair Café hebt bezocht. De formulieren zijn namelijk niet op naam gesorteerd.
  • Recht op rectificatie; Mocht er iets verkeerd zijn genoteerd dan wordt dat op uw verzoek gecorrigireerd
  • Wanneer u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan moet u dat doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Omdat met het ondertekende formulier het niet aansprakelijk zijn van de vrijwilligers van het Repair Café is geregeld, kunnen wij het formulier op uw verzoek niet verwijderen.

De ingevulde inschrijfformulieren worden opgeslagen in een afgesloten kast. Sleutel is bij één van de vrijwilligers die aanwezig is bij het eerstvolgende Repair Café